กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ของชมรมผู้สูงอายุ 2558

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข   และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ยากไร้พร้อมมอบสิ่งของเครื่องที่จำเป็น

 

 

คอมเมนท์