สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ศิริโรจน์รุ่งเรือง จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์