กำหนดยื่ีนแบบฯและชำระภาษี อบต.หนองเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกาศกำหนดยื่นแบบฯ และชำระภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036776043 ต่อ 14 โทรสาร 036776042

 

คอมเมนท์