ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี 2560

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์