กิจกรรมทำบุญวันพระวัดหนองเลา หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ตรงกับวันพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่านายสังเวียน ลักษณะพล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ วัดหนองเลา  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมการเสียสละ  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิต และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์เกิดความสุข  ส่งเสริมความรักความสามัคคี  ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตำบล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และพนักงาน ร่วมกันนำภัตตาหารเพล มาถวายแด่พระสงฆ์  รับฟังการบรรยายธรรมจากเจ้าอาวาส  ประกอบกับบรรยากาศภายในวัดที่ร่มรื่น ด้วยต้นไม้ เย็นสบาย ทำให้จิตใจสงบ และร่มเย็น

 

  

  

  

  

คอมเมนท์