ติดต่อหน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

หมู่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

โทรศัพท์ 036-776043

email: saraban@nongtaobanmi.go.th

แบบฟอร์มติดต่อหน่วยงาน
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.