ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบต.

กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โคกสุข โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ความรู้การใช้ชีวิตประจำวัน ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวุคซีน กับประชาชน 8 หมู่บ้าน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ตำบล

กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

ผู้บริหารอบต.

นายสังเวียน  ลักษณะพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายณรงค์  ผดุงผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายสุเทพ  ด้วงมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Line อบต.หนองเต่า สแกนเลย 

สถิติผู้เยี่ยมชม

102433
Users Today : 183
Users Yesterday : 222
This Month : 3933
This Year : 30976
Total Users : 102433
Views Today : 440
Total views : 375647
Who's Online : 7
Your IP Address : 69.171.251.10
Server Time : 2021-07-22