ข่าวล่าสุด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

กิจกรรมอบต.

การยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีหนองเต่า ในสาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม และส่วนรวมด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 10 ปี

สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหมี่  ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในตำบลหนองเต่า และ การยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีหนองเต่า ในสาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อสังคม และส่วนรวมด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 10 ปี  มีผลงานและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ปรากฏ แก่สาธารณชน

การจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ตำบล

กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

ผู้บริหารอบต.

 

นายสุเทพ   ด้วงมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
โทร. 08-1994-6962

สถิติผู้เยี่ยมชม

218950
Users Today : 232
Users Yesterday : 289
This Month : 521
This Year : 38208
Total Users : 218950
Views Today : 384
Total views : 768311
Who's Online : 5
Your IP Address : 66.249.66.77
Server Time : 2023-10-02