ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศณษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพและเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุนเข้าเสนอโครงการขอกู้ยืมเงินทุนกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบบลหนองเต่า (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)

ปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการจัดบริการสาธารณะจากระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมอบต.

รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรม”รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยต้นมะค่า 120 ต้น ต้นพยูง 20 ต้น ต้นยางนา 10 ต้น ต้นคูน 200 ต้น และต้นทองอุไร 150 ต้น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565

ปลูกต้นไม้ในโครงการโคกหนองนาโมเดลตำบลหนองเต่า

รับมอบผักสวนครัวจากเกษตรอำเภอบ้านหมี่ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติเรื่องรายได้

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

การจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)

ผลิตภัณฑ์ตำบล

กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

ผู้บริหารอบต.

 

นายสุเทพ   ด้วงมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
โทร. 08-1994-6962

Line อบต.หนองเต่า สแกนเลย 

บริการ E-Service

ร้องเรียนการทุจริตได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

167505
Users Today : 43
Users Yesterday : 59
This Month : 1006
This Year : 33162
Total Users : 167505
Views Today : 120
Total views : 607447
Who's Online : 1
Your IP Address : 81.169.136.222
Server Time : 2022-08-13