ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2564

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 02.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่องวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย จจึงให้การช่วยเหลือ 1 ราย รายชื่อในประกาศแนบท้าย

ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย

รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมินที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2564

กิจกรรมอบต.

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม  2563  นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรม  ภาคเช้าทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศล  พิธีวางพานพุ่มสักการะ  พิธีถวายบังคม  ภาคค่ำพิธีจุดเทียนชัย  ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระบรมนาถบพิตร 

การจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 ต.โคกสุข

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 ต.โคกสุข นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อสภาพ 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปี 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะดำเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงกัน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 32 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผลิตภัณฑ์ตำบล

กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

ผู้บริหารอบต.

นายสังเวียน  ลักษณะพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายณรงค์  ผดุงผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายสุเทพ  ด้วงมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

สถิติผู้เยี่ยมชม

073475
Users Today : 69
Users Yesterday : 114
This Month : 2018
This Year : 2018
Who's Online : 4
Your IP Address : 173.252.83.15
Server Time : 2021-01-19