ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม >>

แหล่งท่องเที่ยว

 

ดูเพิ่มเติม >>

วัดในตำบล
ประเพณีสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล/OTOP

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสุเทพ ด้วงมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ช่องทางบริการออนไลน์ (E-Service)
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)