กิจกรรมหน่วยงาน

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2566

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูRead More

วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแดนดินถิ่นสยาม ด้วยเหตRead More

แหล่งท่องเที่ยว
วัดในตำบล
ประเพณีสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล/OTOP

ช่องทางบริการออนไลน์

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสุเทพ ด้วงมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า