ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบต.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัด บ้านลาด

ในวันที่ 8 เมษายน 2564   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จิตอาสาพระราชทาน  และชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านลาด   ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์   ทำความสะอาดลานวัด บ้านลาด 

นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กิจกรรมทำความสะอาดถนน คสล. ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

การจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ตำบล

กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

ผู้บริหารอบต.

นายสังเวียน  ลักษณะพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายณรงค์  ผดุงผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายสุเทพ  ด้วงมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Line อบต.หนองเต่า สแกนเลย

สถิติผู้เยี่ยมชม

087849
Users Today : 126
Users Yesterday : 198
This Month : 937
This Year : 16392
Total Users : 87849
Views Today : 385
Total views : 313187
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.236.222.124
Server Time : 2021-05-06