ข่าวล่าสุด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กิจกรรมอบต.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564   เวลา 10.00 น.  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน อบต.หนองเต่า   พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผช.  อสม.  จิตอาสาพระราชทาน  และชาวบ้านโคกสุข  ทางหมู่บ้านโคกสุข หมู่ที่ 2  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์พัฒนาหมู่บ้าน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  และเพื่อเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม  ทำความสะอาด ตัดกิ่งต้นไม้  กวาดถนน ตัดหญ้าข้างทาง เก็บขยะมูลฝอย  ถนนลาดยางหมู่ที่ ๒ บ้านโคกสุข ตั้งแต่ ทางแยกหนองฟักทอง ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโคกสุข

การจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ตำบล

กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

ผู้บริหารอบต.

นายสังเวียน  ลักษณะพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายณรงค์  ผดุงผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายสุเทพ  ด้วงมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Line อบต.หนองเต่า สแกนเลย 

สถิติผู้เยี่ยมชม

095950
Users Today : 138
Users Yesterday : 127
This Month : 3466
This Year : 24493
Total Users : 95950
Views Today : 621
Total views : 350381
Who's Online : 7
Your IP Address : 173.252.95.3
Server Time : 2021-06-14