เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2567

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.30 น. ณ วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ อ่านต่อ…

การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง การป้องกัน และการบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

อ่านต่อ…

ทำบุญกลางบ้าน

ประวัติความเป็นมา             โดยประเพณีงาน บุญกลางบ้าน วันโกนขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6  เป็นประเพณีไทยที่จัดภายในบริเวณลานกว้างๆ ในหมู่บ้านที่เป็นสถาอ่านต่อ…

โครงการอบต.หนองเต่า สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์บริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมโครงการอบต.หนองเต่าสัญจรเพื่อรับรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 2-12 กุมภอ่านต่อ…

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560    อ่านต่อ…

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗อ่านต่อ…

การแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันแสอ่านต่อ…

มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดเพื่อมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ใอ่านต่อ…