ทำบุญกลางบ้าน

ประเพณีสำคัญ

ประวัติความเป็นมา             โดยประเพณีงาน บุญกลางบ้าน วันโกนขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6  เป็นประเพณีไทยที่จัดภายในบริเวณลานกว้างๆ ในหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ที่เคยจัดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการชุมนุมชาวบ้านมาร่วมจัดงานประเพณีร่วมกัน โดยมีรายละเอียดการจัดแตกต่างกันไป ความสำคัญ         สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรักสามัคคี ไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน มีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะของความเชื่อ การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกุศลให้พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนบูชาพระโพธิ์แสนห้า เพื่อขอความคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขับไล่สิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไปด้วยการสะเดาะเคราะห์ และขอให้ฝนตกตามฤดูกาล อันจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์พิธีกรรม           กระทำพิธี ทำบุญกลางบ้าน หรือชาวบ้านเรียกกันว่า “ทำบุญเดือน 6 โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือชาวบ้านกำหนดวันทำบุญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือถือเอาวันสะดวกใช้สถานที่ที่เป็นที่ว่างกลางหมู่บ้าน พิธีกรรมจะเริ่มเมื่อสวดมนต์ในตอนเย็นบริเวณในพิธีพระสงฆ์ 4 รูปจะมาสวดมนต์เย็นหรือมากกว่าและชาวบ้านจะนำทราย ดอกไม้ ธูปเทียน น้ำมา 1 ขวด เพื่อเทไว้ในโอ่ง เพื่อทำน้ำมนต์ประกอบพิธีในตอนเช้า            หลังจากนั้น ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีการสวดมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระชาวบ้านจะนำอาหารมาคราวหวานมาถวายพระ และจะทำกระทงรูปสี่เหลี่ยม ปั้นรูปคน ปั้นสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านของตน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างๆ พริก เกลือ หัวหอม กระเทียว ปลาย่าง ข้าวขาว ข้าวดำ ข้าวแดดงมาวางลงในกระทง เพื่อส่งทางความทุกข์โศกทิ้งไป แล้วพระจะสวดมนต์เจริญน้ำพรพุทธมนต์และทรายลงไปในกระทงปัดเป่าความไม่ดีออกไป เสร็จแล้วจะนำกระทงไปวางที่บริเวณทางสามแพร่งจุดธูปเทียน กล่าวส่งทางให้หมดทุกข์ หมดโศกและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหมดไป มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นอันเสร็จพิธี           หลัจากเสร็จพิธี จะนำทรายไปหว่านที่เคหสถาน ของตนเองพร้อมด้ายมงคลไปมัดล้อมรอบบริเวณบ้านและนำน้ำมนต์ไปดื่มกินแก้โรคภัยและเป็นศิริมงคลภายในครัวเรือนของตน