สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน : ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ; ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566