กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบให้พันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน ครูและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า และผู้ปกครอง  กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และปลูกต้นไม้ ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า