รณรงค์เชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 12  พฤษภาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านหมี่ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหนองเต่า (ศส.ปชต.หนองเต่า) ออกรณรงค์เชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ “เลือกตั้งครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่”