แนะป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้