มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 ตุลาคม 2566 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาทั่วประเทศ จำนวน 495 ราย จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา