การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยอำเภอ (หลักสูตรจัดตั้ง)

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หนองเต่า  จึงสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 4 นาย เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาด้านกาอ่านต่อ…

ประชุมคณะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5/2567 

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ประชุมคณะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประอ่านต่อ…

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

อำเภอบ้านหมี่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567  ในวันจันทร์ทอ่านต่อ…

วันดื่มนมโลก 2567

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่อ่านต่อ…

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนอ่านต่อ…

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบให้พันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบรอ่านต่อ…

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 GIG WORKER

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 GIG WORKER โดยจัดอบรมอาชีพกาอ่านต่อ…

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2567

ใน วันที่ 17  พฤษภาคม 2567   จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า&nอ่านต่อ…

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนอ่านต่อ…

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าโดย พันตรีอุดม   พุฒหอม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบอ่านต่อ…