วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแดนดินถิ่นสยาม ด้วยเหตุที่เป็นวันคล้าย  วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรอ่านต่อ…

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า อ่านต่อ…

โครงการ ๑อปท.๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการ ๑อปท.๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องอ่านต่อ…