ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองเต่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
อ่านต่อ…

ตารางรวมมาตราของกฎหมาย ฉบับต่างๆ ที่จะเปลี่ยนความผิดทางวินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นการล่วงหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดทำตารางรวมมาตราของกฎหมาย ฉบับต่างๆ ที่จะเปลี่ยนความผิดทางวินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไว้ เพื่อสร้าอ่านต่อ…