ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 บัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ​พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading