แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านต่อ…