แนะป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านต่อ…

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (ด่านชุมชน ณ สี่แยกหนองฟักทอง)

อ่านต่อ…

ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตามประกาศฯ ที่เป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย และมีอ่านต่อ…