โครงการ พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤติ เหตุพิบัติภัยหนูต้องรอด ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤติ เหตุพิบัติภัยหนูต้องรอ่านต่อ…

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  2565

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  2565 สภาเด็กและเยอ่านต่อ…

โครงการเด็กไทยยุคใหม่มีจิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี    ประจำปีงบประมาณ  2563

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปลูกจิตสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชน  จึงจัดทำ “โครงการเด็กไทยยุคใหม่อ่านต่อ…

 โครงการ “เสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น แข็งแรง”

วันพุธที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเอ่านต่อ…

โครงการหยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการหยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2561   ในวันพุธที่  1  สิงหาคม  2561   ณ อาคารอเนกประสงคอ่านต่อ…