แหล่งท่องเที่ยวตลาด 100 ปี ตลาดหนองเต่า

ตลาดหนองเต่า  เป็นชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี เคยเจริญรุ่งเรืองสมัยสงครามโลก ครั้ง ที่ 2ชุมชนชาวจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพค้าขาย การเดิอ่านต่อ…

วัดบ้านลาด

วัดบ้านลาด ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 5อ่านต่อ…

ต้นไม้ทรงปลูก ต้นศรีมหาโพธิ์ และ ต้นคูณ

ความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอ่านต่อ…

อุโบสถหลังเต่า และจิตรกรรมฝาผนัง วัดพานิชธรรมิการาม

วัดพานิชธรรมิการาม ตั้งอยู่หลังตลาดหนองเต่า  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า  ห่างจากตัวเมืองบ้านหมี่ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายเลียบคลองชลอ่านต่อ…

ต้นนิโครธ วัดพานิชธรรมิการาม

ต้นนิโครธ วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่า มีความสวยงามตามธรรมชาติ สง่างาม โดดเด่น และมีรากอากาศ ที่มอ่านต่อ…