กีฬาท้องถิ่นต้องห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมหน่วยงาน

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการกีฬาท้องถิ่นต้องห่างไกลยาเสพติด เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของพิษภัยยาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ระหว่างวันที่  14-17  มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่