ทำบุญกลางบ้าน

ประวัติความเป็นมา             โดยประเพณีงาน บุญกลางบ้าน วันโกนขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6  เป็นประเพณีไทยที่จัดภายในบริเวณลานกว้างๆ ในหมู่บ้านที่เป็นสถาอ่านต่อ…

ประเพณีกำฟ้า บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า

ประเพณี “กำฟ้า”เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยพวน บ้านสระกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ขออ่านต่อ…