มอบรถโยกสำหรับคนพิการและรถเข็นคนพิการ ให้คนพิการ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

 

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 อบต.หนองเต่า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี  ส่งมอบรถโยกสำหรับคนพิการและรถเข็นคนพิการ ให้คนพิการ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสุขและหมู่ที่ 3 บ้านหนองฟักทอง  

 

คอมเมนท์