รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 (ด่านชุมชนตำบลหนองเต่า ณ สี่แยกหนองฟักทอง)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ