เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2567

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.30 น. ณ วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชน ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อแสดงออกถึงการระลึกถึงพระรัตนไตร พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเป็นการให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงสังสารวัฏ การไม่มีที่สิ้นสุด ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนอย่างที่เราเดินเป็นวงกลม ที่สุดท้ายแล้วเราจะต้องวนกลับมาที่เดิม และมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเครื่องนำทางในการดำรงชีวิตต่อไป