ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ. 2567

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ