วันปิยะมหาราช 2560

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแดนดินถิ่นสยาม ด้วยเหตุที่เป็นวันคล้ายวันเสด็จฯ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือชนชาวสยามถวายพระนามแก่พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ผู้ทรงสร้างคุณสำเร็จประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วเขตแคว้นแดนดิน

 

ในฐานะพสกนิกรชาวไทย  เป็นคนไทยที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระปิยมหาราช และราชจักรีวงศ์

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  นำโดย นายสังเวียน ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       

  

  
  

 

 

 

คอมเมนท์