กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันธรรมสวนะ และโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 28 มกราคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และ ได้รับเกียรติจาก นายชนากุณ   เสมอภาค ท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ ร่วมดำเนินกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันธรรมสวนะ และโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562  เพื่อความเป็นศิริมงคล และ ส่งเสริมสืบทอดพุทธศาสนา  มีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระ ภิกษุสงฆ์  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริห​ารส่วนตำบลหนองเต่า  พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9  โดยมี ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.พนักงานและประชาชน  นำปิ่นโตใส่อาหาร มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ให้เกิดความรัก ความสามัคคีกับ ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน ในชุมชนตำบลหนองเต่า 

คอมเมนท์