ประชุมเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นคณะกรรมการเครือข่าย อถล. ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์