กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมต่างๆ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช  2562  ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี    จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ทั้งในภาคเช้า และภาคค่ำ  ณ  ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
คอมเมนท์