จัดทำจุดทิ้งขยะเปียก (ขยะเศษอาหาร)

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อบต.หนองเต่า ร่วมกับวัดโคกสุข และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกสุข จัดทำจุดทิ้งขยะเปียก (ขยะเศษอาหาร) ณ วัดโคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์