วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์สมบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  เพื่อประชาชนชาวไทยนานัปการ ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริที่มีมากกว่า4,000 โครงการ ในฐานะพสกนิกรชาวไทย  เป็นคนไทยที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหารนำโดย นายวีระ  ทองดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ข้าราชการ และพนักงานจ้าง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

คอมเมนท์