กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2566 

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 3  มิถุนายน 2566  ข้าราขการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2566   พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566   ณ  ศาลาประชาคม   อำเภอบ้านหมี่    จังหวัดลพบุรี