ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ณ.องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า