การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (กบอ.บ้านหมี่) หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (กบอ.บ้านหมี่) หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ณ.ศาลาการเปรียญวัดบ้านลาด ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี