วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแดนดินถิ่นสยาม ด้วยเหตุที่เป็นวันคล้าย  วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ ชนชาวสยามถวายพระนามแก่พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยพันตรีอุดม   พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี