โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 GIG WORKER

กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 GIG WORKER โดยจัดอบรมอาชีพการเย็บผ้าให้กับประชาชนตำบลหนองเต่าเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2567 และในวันที 15 พฤษภาคม 2567 ได้ดำเนินการมอบจักรเย็บผ้าให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยคณะผู้บริหาร อบต.หนองเต่า นำโดยพันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมเป็นสักขีพยาน