กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

อำเภอบ้านหมี่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567  ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ศาลากองทองมา  วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย พันตรีอุดม  พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมกับ นางสาวพรพรรณ  ศุกระมณี  หัวหน้าสำนักปลัด และ นายสมบัติ  ดีเด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล