วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  กิจกรรมประกอบด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ ระน้ำ ใส่ปุ๋ย และปลูกผักสวนครัว