การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยอำเภอ (หลักสูตรจัดตั้ง)

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หนองเต่า  จึงสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 4 นาย เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัย (หลักสูตรจัดตั้ง) จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2567 ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมพี.เจ. ลอฟท์ โฮเทล ลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี