ประชุมประชาคมตำบลและคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการแผนพัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

ประชุมประชาคมตำบลและคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการแผนพัฒนา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น