กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าพร้อมคณะตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอำเภอได้กำหนดจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ดังนี้

๑.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี เวลา๐๗.๓๐น.
๒.พิธีวางพวงมาลา (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)