รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

  1. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์วัดสระกระเบื้อง ในวันที่ 3  มีนาคม 2566