โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ JN.1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ JN.1  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประชาสัมพันธ์อาการของโรคและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว