ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองเต่่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดทำโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1/2567 กุมภาพันธ์ 2567) ดังนี้

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 10.00-12.00 น. วัดสระกระเบื้อง ม.8

                                    เวลา 13.30-15.00 น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกฤษดา กองแก้ว ม.

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 10.00-12.00 น. วัดบ้านลาด ม.5

                                    เวลา 13.30-15.00 น. สำนักสงฆ์หนองฟักทอง ม.3

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 10.00-12.00 น. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเลา ม.6

                                    เวลา 13.30-15.00 น. วัดหนองเต่า ม.7

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2567 เวลา 10.00-12.00 น. วัดโคกสุข ม.2

เวลา 13.30-15.00 น. วัดพานิชธรรมิการาม ม.1

เอกสารแนบ