ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองเต่า สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยมีคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านท้าย โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทรศัพท์ 036-776043