ขอเชิญชวนนำขนะมาร่วมโครงการธนาคารขยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองเต่า นำขยะมาร่วมโครงการธนาคารขยะ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ากำหนด