เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์

เอกสารแนบ