ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้วนั้น ให้บุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแบท้ายประกาศเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คอมเมนท์