การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจาก พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นในวันลอยกระทง  27 พฤศจิกายน 2566